Værdier

Hos CLC arbejder vi ud fra følgende værdier

- Professionalisme
- Kvalitet
- Service

Hver dag arbejder vi benhård ud fra ovennævnte værdier, hvilket vi er overbeviste om, er nøglen til succes i en branche med store udfordringer.

Professionalisme
Professionel udførelse af alle opgaver indenfor tømrer-, glarmester- og asfaltarbejde.
Vi starter ikke med at rulle ærmerne op. Først lytter vi til kundens ønsker, behov, mål og ideer. Alt bliver noteret, gennemtænkt, beregnet og målt. Først derefter tager vi fat – med det primære mål at skabe det perfekte resultat sammen med vores kunder.
- Vi har valgt, at arbejde professionelt. Det virker!

Kvalitet & service
Hos CLC går vi grundigt til værks. Vi gør alt for at afdække vores kunders ønsker og forventninger. Vi behandler alle vores kunder med respekt, og respekten munder ud i overholdelse af indgåede aftaler. Omhyggelig planlægning og overvågning af opgaverne sætter os i stand til at overholde vores aftaler.
CLC tør garantere høj faglig rådgivning og optimal kvalitetssikring.
- Vores speciale er kvalitet og service!
 

CLC
Tømrer & Glarmesterfirmaet
Skyttevej 60
5700 Svendborg
Tlf. 6221 4079
Mobil. 2330 1079
Email: claus@clc-fyn.dk
XLweb